UA-82445184-1

ECN/STP brokers in Nederland

ECN Trading wordt beschouwd als het meest transparante marktmodel dat achter het trading-oppervlak van een Forex-broker kan draaien: geen belangenconflicten, smalle spreads en gelijke toegang tot het orderboek voor alle deelnemers in het netwerk zijn de belangrijkste argumenten die ECN / STP-brokers naar voren gebracht voor hun aanbod.

Broker Storting Reglementen Link

$100 meer lezen
$10000 meer lezen
$1000 meer lezen
$200 meer lezen
$200 meer lezen
$500 meer lezen
$500 meer lezen
$2000 meer lezen
$300 meer lezen
$100 meer lezen

De afkorting ECN staat voor "Electronic Communication Network" en verwijst in verband met het handelen in vreemde valuta naar marktmodellen die private traders met een netwerk verbinden. Naast andere particuliere investeerders omvat het netwerk banken, brokers en andere netwerken. Simpel gezegd, alle deelnemers aan het netwerk kunnen liquiditeit aanbieden en ernaar vragen - een ECN is een off-exchange marktplaats voor FX-handel.

Net als op elke andere (echte) marktplaats, komen prijzen tot stand door vraag en aanbod. Hoe meer deelnemers verbonden zijn met een ECN, hoe meer liquiditeit er beschikbaar is op de markt en hoe efficiënter het prijsbeleid op de markt. Efficiënte prijsbepaling in Forex trading is synoniem met smalle spreads en een diepe marktdiepte.

Met ECN Trading integreren ECN / STP-brokers hun handelsklanten direct in een soort liquiditeitsnetwerk. Alle deelnemers binnen dit netwerk hebben de mogelijkheid om orders direct in het orderboek van de ECN / STP-broker in te voeren. Nadat orders in het orderboek zijn ingevoerd, kunnen ze op elk moment worden bekeken en gevolgd. Bestellingen kunnen meestal ook in de spreads in het orderboek worden geplaatst.

De service van ECN / STP Brokers bestaat uit het bieden van toegang tot het netwerk en technische verwerking. Brokers sturen de orders van hun klanten door naar het elektronische handelsplatform van het netwerk, waar ze worden uitgevoerd.

Zoals eerder vermeld, worden prijzen bepaald door vraag en aanbod, waarover de ECN / STP-broker geen invloed heeft. In het beste geval zijn er geen spreads om dit te betalen. Aangezien ECN / STP-brokers niet van de spread profiteren, bieden ze over het algemeen voordelige spreads met een klein verschil tussen bied- en laatprijs (bid-ask verschil). ECN / STP-brokers genereren over het algemeen hun omzet door een commissie te berekenen.

Een ECN / STP-broker biedt zijn klanten tal van voordelen. Forextraders bij ECN / STP-brokers profiteren bijvoorbeeld van relatief smalle spreads. Bovendien is de berekening van vergoedingen bij ECN / STP Brokers veel transparanter dan bij STP-handel vanwege de toegang tot het orderboek. Klanten van ECN / STP Broker profiteren echter niet alleen van de hoge transparantie van dit bedrijfsmodel, maar ook van directe toegang tot de valutamarkt, hoge kostenbesparingen en hoge liquiditeit.

Het marktmodel van ECN / STP-brokers verschilt dus fundamenteel van dat van andere broker-types. ECN / STP-brokers zijn "brokers" in de engste zin: de vergoeding is uitsluitend voor het doorsturen van de orders naar de ECN / STP en de technische verwerking inclusief accountbeheer, enz. "Echte" ECN / STP-brokers verdienen daarom uitsluitend met commissies geld . De prijzen en dus ook de spreads in het ECN, aan de andere kant, liggen buiten de controle van de broker en worden uitsluitend gereguleerd door vraag en aanbod op de virtuele marktplaats.

Ter vergelijking: marktmakers sturen in eerste instantie geen klantorders door, maar voeren orders uit door ze te verrekenen met tegengestelde posities van andere klanten en, indien nodig, zich ook in de tegenpartijpositie bij de klant te plaatsen. Of marktmakers overhangende netposities afdekken en daarmee belangenconflicten voorkomen, is moeilijk voor handelaren om van buitenaf te begrijpen. In het ergste geval verdienen marktmakers geld door tegen hun eigen klanten te handelen - en bepalen ze zelf ook de schikkingsprijzen, omdat 'market making' per definitie geen echte markt is.

STP-brokers worden door ervaren gebruikers beschouwd als een beduidend beter alternatief voor marktmakers. STP (Straight Through Processing) Trading betekent dat brokers orders van cliënten doorsturen naar een liquiditeitenpool en ze daar laten uitvoeren. Banken en andere institutionele marktdeelnemers zijn bijvoorbeeld verbonden met de pool.

Dit marktmodel is om meerdere redenen veel minder transparant dan ECN Trading. Ten eerste is het moeilijk om van buitenaf te zien welke regels worden gebruikt om orders uit te voeren. Ten tweede is het onduidelijk welke wijzigingen de broker in de prijs aanbrengt voordat deze in het handelsplatform van de klant wordt vermeld. Marktpraktijken zijn bijvoorbeeld mark-ups op de spreads van de bankpool. Ten derde is het (vaak, maar niet altijd) onduidelijk hoeveel en welke banken verbonden zijn met de pool. In extreme gevallen bestaat de "pool" uit één enkele bank, die vervolgens als een verkapte marketmaker fungeert.

In tegenstelling tot een ECN is een STP-liquiditeitspool slechts het resultaat van contractuele relaties tussen een broker en partnerbanken. Handelaren kunnen van buitenaf niet inschatten welke afspraken er zijn met betrekking tot ordervolumes, bemiddelingsvergoeding etc. en volgens welke algoritmische patronen de prijzen in het handelsplatform zijn afgeleid van die in de bankpool. De situatie is anders voor "echte" ECN / STP-brokers: in dit marktmodel heeft de tussenpersoon geen economisch belang bij de prijzen en worden orders uitgevoerd volgens vaste en publiekelijk beschikbare uitvoeringsregels ("matchingregels"). Het heeft geen directe invloed op het bedrijfsresultaat van de broker, ongeacht of de prijzen zijn vastgesteld op 0,1 of 3,0 pips spread, vooral omdat dit hoe dan ook buiten de controle van de tussenhandelaar ligt. Het enige zakelijke belang van een ECN / STP-broker is om de grootst mogelijke ordervolumes uit te voeren, omdat dit de kosten per eenheid vermindert en de inkomsten via commissies verhoogt. Als gevolg hiervan zijn er geen belangenconflicten tussen broker en klant bij ECN "in zuivere vorm". Desondanks zijn zelfs ECN-marktmodellen niet vrij van zwakke punten. Het grootste is dat ECN "in zijn puurste vorm" niet altijd verplicht is. Brokers konden een deel van de bestellingen doorsturen naar het netwerk en sommige zelf uitvoeren als market makers. Deze praktijk is bekend van STP-brokers: sommige brokers van dit type sturen orders onder een gespecificeerde omvang niet door, in bepaalde valutaparen of op bepaalde tijden van de dag naar de bankpool en voeren ze in plaats daarvan intern uit. Brokers zijn terughoudend in het onthullen van dergelijke details over hun marktmodellen en verbergen deze achter onopvallende formuleringen of structuren. "Verdacht" met betrekking tot een hybride marktmodel zijn bijvoorbeeld brokers die "extra liquiditeit kunnen bieden dan die welke in het netwerk wordt geboden". Je moet ook goed kijken of een broker een bijkantoor heeft en dit verschilt van het hoofdaanbod door lagere kapitaalvereisten voor bestellingen en openstaande rekeningen. Het is mogelijk dat klantorders intern worden gefactureerd en op nettobasis worden doorgestuurd naar ECN. De kapitaalvereisten zijn meestal hoger voor ECN / STP-brokers dan voor market makers en de meeste STP-brokers. Dit is van toepassing op zowel de minimale aanbetaling vereist om een ​​account te openen als de minimale bestelgrootte. Terwijl market makers handelsrekeningen openen vanaf een paar honderd euro, hebben de meeste ECN / STP-brokers 5.000 € of zelfs uit vijf cijfers bestaande bedragen nodig als minimale storting. Desalniettemin onderscheidt de doelgroep van ECN / STP-brokers zich niet primair van de doelgroepen van brokers met andere marktmodellen door een gebrek aan financiële draagkracht. ECN / STP-brokers zijn het juiste adres voor handelaren die zich bewust zijn van de risico's die samenhangen met belangenconflicten en die de rol van de broker in de handel willen beperken tot die van een dienstverlener met een duidelijk afgebakende actieradius. De expliciete kosten in ECN-handel zijn niet verplicht, maar vaak goedkoper dan bij andere soorten brokers. De kosten bestaan ​​uit de spreads van de marktplaats en de commissies van de broker. De noodzakelijke voorwaarde voor lage handelskosten is een ECN met sterke liquiditeit en een broker met een vergoedingsmodel dat past bij uw handelsgewoonten. In technisch opzicht zijn ECN-marktmodellen niet beperkt tot valutahandel: marktdeelnemers die zijn aangesloten op een netwerk kunnen ook aandelen, grondstoffen, obligaties, enz. Verhandelen via een ECN in plaats van liquiditeit in verschillende valuta. Een bekend voorbeeld hiervan is de beurs Tradegate uit Berlijn, het eerste Duitse netwerk van dit soort dat in 2001 werd beschouwd als ECN van Tradegate AG. ECN / STP Brokerage heeft zich echter niet gevestigd buiten de FX-handel in zaken met particuliere klanten. Het best mogelijke over-the-counter-marktmodel hier is handelen in CFD's met behulp van een DMA-model waarbij de prijzen overeenkomen met die van een referentiebeurs of daarvan zijn afgeleid volgens vaste regels. Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) kan in de toekomst aan belang winnen. MTF's brengen ook vraag en aanbod samen via netwerken met uitvoeringsregels. In tegenstelling tot 'klassieke' ECN's zijn MTF's echter onderworpen aan een strengere regelgeving door de EU-markten voor financiële instrumenten (MiFID). In overeenstemming hiermee legt de Duitse wet op de effectenhandel regels vast voor de toelating van marktdeelnemers tot het netwerk, uitvoeringsregels en prijstransparantie, onder andere.

Als u ECN als uw marktmodel hebt gekozen, moet u geen compromis sluiten en aandringen op ECN Trading in zijn pure vorm. Hybride marktmodellen waarbij sommige bestellingen intern of anders buiten het netwerk worden verwerkt, zijn geen ECN-handel en worden verstandiger vergeleken met STP en marktmaking.

"Echt" ECN is alleen waardevol als de liquiditeit op de markt constant hoog is, zonder dat dit alleen wordt gegarandeerd door contractueel overeengekomen interventies van individuele deelnemers. Hoge liquiditeit is een noodzakelijke voorwaarde om te handelen met smalle - in het beste geval helemaal geen - spreads. Om de handelskosten laag te houden, moet het bemiddelingsmodel van een broker overeenkomen met uw gebruikelijke bestelgedrag: als u minder handelt, zijn doorgaans forfaitaire bedragen per standaardpartij goedkoper, als u veel handelt, wordt een tussenhandelaar met degressieve graduatie aanbevolen.

Zekerheid over de behandeling van mogelijke verplichtingen om aanvullende bijdragen te doen is ook de moeite waard om eens naar de algemene voorwaarden te kijken: sommige brokers zijn niet verplicht om extra bijdragen te doen die het rekeningsaldo overschrijden en zo hun klanten te ontlasten van risico's in verband met plotselinge gebeurtenissen en de bijbehorende plotselinge toename van de volatiliteit.

Naast de handelskosten moet de wettelijke en regelgevende omgeving, inclusief de depositoverzekering, ook zo veeleisend mogelijk zijn. Zoals met alle tussenhandelaren, is EU-regelgeving op basis van MiFID beter dan regelgeving overzee en heeft een Britse broker de voorkeur boven een op Cyprus gevestigde broker.

Als u weinig of geen ervaring hebt met FX-handel of hebt gehandeld bij een broker met intensieve klantenservice, moet u bijzondere aandacht besteden aan het serviceaanbod: de ondersteuning van sommige providers is alleen beschikbaar in het Engels en / of niet aangepast aan vragen van beginners.

Het handelsplatform moet ook worden beschouwd in vergelijking met uw plannen: is geautomatiseerd handelen mogelijk? Zo ja: in welke programmeertaal? Staat de broker scalping toe? Welke soorten orders zijn beschikbaar en hoe goed zijn de diagramtool en de gebruikersinterface? Zijn er webinars met live trading? Deze lijst kan tot op zekere hoogte worden voortgezet - een gekwalificeerde vergelijking is meer dan alleen een lijst met informatie over tarieven en minimale stortingen!